Kontakt

Idagaards drift
Idagårds Alle 10
4200 Slagelse

Kontaktperson: Casper J. Dahl
Mail: casper@idagaard.dk
Tlf.: 20478954

 

Idagaardfonden
Idagårdsallé 10
4200 Slagelse
Mail: post@idagaardfonden.dk

 

Idagaard – Svendsholm I/S
Idagårds Alle 10
4200 Slagelse

Kontaktperson: Henning Hansen
Mail: svendsholm@dlgmail.dk
Tlf.: 40569582