Lokaler:

Værksted:

Idagaard råder over et værksted hvor vedligehold, reparation og service af alle maskinerne foretages. Vi har et moderne værksted hvor næsten alle opgaver kan løses. Vi går naturligvis meget op i, at sikkerheden er i orden når de forskellige værkstedsopgaver skal løses.

Maskinhal:

På Idagaard er der en 900 m2 maskinhal hvor hovedparten af maskinerne holder til og i sæsonerne holder de maskiner til som skal bruges.

Korn & frøopbevaring:

Svendsholm råder over et planlager på 800 m3 som bruges til korn eller frø. Der ud over er der plads til 600 ton tørt korn.

Idagaard råder over et planlager på 250 m3 som bruges til frø.

Kornhal til 6.500 ton korn med beluftning som er lejet ud til Dlg.

5 siloer på 800 ton. hver og en forsilo på 140 ton til et gennemløbstørreri på 25 ton/timen. De 3 siloer er lejet ud til Dlg.

På Idagaards anden ejendom i Vedbynørre (Lerchenfeld) er der en hal på 500 m2 som er lejet ud til DSV Frø.

Idagaard har også en 80 ton brovægt. Ring på 20 47 89 54 hvis man ønsker en vejning.